Palliatieve zorg is de gespecialiseerde zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden. De zorg richt zich op lichamelijke, psychosociale, culturele en spirituele aspecten. De kwaliteit van leven, wensen en behoeften van de patiënt en naasten staan centraal. De zorg kan soms kort van duur zijn, maar ook een proces van jaren. Ook de zorg rondom rouw vormt een onderdeel van deze zorg.

 

Praktijk bo staat voor verbinding in de zorg bij ziekte, 
sterven en rouw.

Een benadering die uitgaat van de wensen en behoeften van de ander, zijn of haar kracht én mogelijkheden.

Lees meer...

Praktijk bo is in 2008 opgericht door Bo van Aalst.

Naast de werkzaamheden voor Praktijk bo is Bo tevens werkzaam voor het Integraal Kankercentrum Nederland als medewerker Palliatieve zorg.

Over Praktijk bo...

Sociale kaart zorg- en ondersteuningsaanbod

Palliatieve zorg voor kinderen, overlijden en afscheid, verder met verlies, nazorg en meer

Sociale kaart...

Praktijk bo is bereikbaar voor consultatie en advies in de zorg bij ziekte, sterven en rouw.

U kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld palliatieve zorg voor kinderen, omgang met kinderen in een gezin met een ernstig zieke ouder en verliesverwerking.

Advies op maat...

Praktijk bo biedt verschillende scholingen en workshops op maat.

Praktijk bo biedt een breed pakket aan mogelijkheden. Vraaggericht wordt er inhoud gegeven aan de scholing.

Scholing & workshops...

Onderwijsinstanties kunnen te maken krijgen met ziekte, sterven en rouw.

Het is belangrijk dat de organisatie hier een actieve houding in aanneemt, waarbij aandacht bestaat voor de begeleiding en opvang van de leerlingen, ouders en het eigen team.

Begeleiding onderwijsinstanties...